ارائه بليط (نسخه چاپ شده يا تصوير آن بر روي گوشي تلفن همراه يا تبلت) و کارت شناسايي معتبر (شناسنامه يا کارت ملي يا گواهينامه‌ي رانندگي يا گذرنامه) به متصدي مربوطه ضروري است.سایر اعلانات